Missie van Dynamik.

Wanneer kinderen en hun ouders vastlopen in relatie met de mensen om hen heen bieden wij hen een plek waar ze worden gezien, echt contact maken, ruimte ervaren, op hun eigen tempo kunnen nadenken, mogen ‘spelen en experimenteren’ en ordening vinden zodat ze met vertrouwen, plezier en verbinding verder kunnen in hun leven.

Visie van Dynamik.

Wij werken vanuit een ontwikkelingsgerichte en systeemtheoretische visie, vanuit de gedachte dat de kracht van de verandering te vinden is in de relaties tussen kind, gezin en omgeving. Hierbij gaan wij ervan uit dat herstel en versterking van de relatie tussen "ik" en "de ander" helpt om te groeien en te ontwikkelen.

Wat doet DYNAMIK?

Praktijk DynamIK (specialistische jeugd-GGz) richt zich op onderzoek en/of behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

 

Hierbij kan gedacht worden aan:

  • moeilijkheden in het gedrag
  • omgang met emoties
  • hechting
  • identiteit
  • zorgen over de ontwikkeling
  • traumatische ervaringen

Deze moeilijkheden kunnen tot gevolg hebben dat er in de relatievorming tussen de ouder en het kind ofwel tussen het kind en de omgeving afstemmingsproblemen ontstaan die een gezonde ontwikkeling belemmeren. Voor vragen op het gebied van complexe echtscheidingsproblematiek en (licht) verstandelijke beperking verwijzen u graag naar een daarin gespecialiseerde praktijk. Wij zijn een ambulante praktijk, dit houdt in dat crisisgevoelige aanmeldingen ook worden doorverwezen. 

Behandelteam Dynamik.

Heleen.

van oosterhout

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (19919088525)

Kim.

Huijbregts

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (49917942525)

Lara.

van den Maagdenberg

Kinder- en jeugdpsycholoog NIP i.o.
SKJ geregistreerd (130005686)

Liesbeth.

van Dam

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13845)
SKJ geregistreerd (110028493)

Veerle.

van den Noortgate

Psychotherapeut
BIG geregistreerd (49050254016 en 29050254025)
Lid van VKJP

Sonja.

Brandenburg

Kinder- en jeugdpsychiater
BIG geregistreerd (59020250801)

Petra.

Bastiaensen

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13861)
BIG geregistreerd (89055099025)

Veerle.

Pirotte

Klinisch Psycholoog
BIG geregistreerd (59051167525)

Sophie.

Mutsaers

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (99923720825)

Anke.

van Bergen

GZ-psycholoog
BIG geregistreerd (99927198325)

Silvie.

Janssen

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (26311)
SKJ geregistreerd (120002449)

Els.

Harting

Systeemtherapeut
Lid van Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (13553)
SKJ geregistreerd (100016226)

Annabel.

Hommel

GZ-psycholoog en IMH specialist
BIG geregistreerd (79925589825)

Anna.

Persoons

Kinder- en jeugdpsycholoog
SKJ geregistreerd (130008173)

Jolinde.

de Veth

GZ-psycholoog / Senior Schematherapeut
BIG geregistreerd (19919143425)

Sandra.

van der Heijden

Systeemtherapeut
SKJ geregistreerd (110021314)
NVRG (15250)

Peter Paul.

Horsten

Thuisbehandelaar
BIG geregistreerd (59047006630)

Toon het hele team

Aanbod.

Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de specialistische jeugd-GGZ.

Er wordt altijd gestart met een intakegesprek om de hulpvraag samen helder in beeld te krijgen en een passend plan van aanpak te formuleren. Onderzoek wordt ingezet om de klachten en hun oorsprong beter te begrijpen. Wij hebben daarbij aandacht voor de vroegkinderlijke ontwikkeling, het functioneren op school en thuis, de relatie tussen kind en ouders, interacties binnen het gezin en het ouderschap. Psychologisch onderzoek kan zich richten op het in beeld brengen van het intelligentieprofiel en de informatieverwerking, de sociaal-emotionele ontwikkeling, beleving en persoonlijkheid. Spel, testen en vragenlijsten worden hierbij afwisselend als middel gebruikt. Zo nodig vindt kinderpsychiatrisch onderzoek plaats.

 

Wanneer eerder onderzoek of behandeling heeft plaatsgevonden horen we dat ook graag. Op het gebied van taal, motoriek, prikkelverwerking en somatiek werken wij samen met externe deskundigen.

Voor behandeling is onze praktijk in het bijzonder gespecialiseerd in psychotherapie en in behandeling van het jonge kind (infant mental health), van het gezin, en bij trauma.
Methodisch wordt evidence- en practice-based gewerkt met interventies vanuit de ontwikkelingsgerichte theorie van S. Greenspan en de gehechtheidstheorie, systeemtherapie, ouder-kind interactie in beweging (OKI-B), cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en Slapende Honden. Intensieve ambulante thuisbehandeling is mogelijk en richt zich op het versnellen en vasthouden van het effect voortkomend vanuit de individuele en/of systeem therapie.

LAAT ONS MEEDENKEN!

Aanmelden voor specialistische zorg (sGGZ) kan met verwijzing van huisarts, jeugdarts, kinderarts, andere medisch specialist of uw gemeente. Praktijk DynamIK is gecontracteerd als zorgaanbieder voor (specialistische) jeugd GGz in regio West Brabant Oost.

 

Na aanmelding vindt een intake plaats waarbij de vraag van de cliënt en het systeem leidend is. Iedere hulpvraag, kind en gezin is anders en vraagt een op maat gemaakte aanpak. Deze aanpak wordt vastgelegd in een behandelplan en regelmatig geëvalueerd. In overleg met de cliënt en het systeem wordt de samenwerking gezocht met belangrijke betrokkenen uit de leefomgeving van een kind of jongere.

 

Voor vragen of overleg, neem contact met ons op!

SAMENWERKING EN CONSULTATIE.

Praktijk DynamIK zoekt met toestemming van de cliënt en het systeem actief de samenwerking op met belangrijke ketenpartners zoals het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), de gemeentelijke toegang, onderwijs en opvang, huisarts, jeugd- en kinderarts. Tevens wordt er tijdig een logopedist, kinderfysio- en SI-therapeut of andere (medisch) specialist geconsulteerd. Daarnaast neemt Praktijk DynamIK deel aan het Kinderteam Breda, Kinderteam De Heuvel en Kinderteam Breda-Zuid. In overleg met de cliënt, het systeem en betrokken hulpverleners wordt er ingezet op een gezamenlijk behandelplan. Consultatie en advies is mogelijk.