Kwaliteit en klachten

Wij beogen kwalitatief goede zorg te leveren. Om die reden bestaat ons team uit diverse disciplines die nauw samenwerken én houden alle behandelaren hun kennis op peil door het volgen van (na)scholing en intervisie. De behandelaren zijn ieder ook geregistreerd bij een beroepsvereniging, kwaliteitsregister en/of hebben een BIG-registratie.

Mocht de behandeling onverhoopt niet naar tevredenheid verlopen dan horen we dit natuurlijk graag.

Met de behandelaar kan worden besproken wat hierin niet prettig loopt en wat hierin wel wordt gewenst. Mochten er samen niet worden uitgekomen dan kan de betrokken regiebehandelaar met jullie meedenken.Als dit niet het gewenste effect heeft op herstel van de behandelrelatie en ontevredenheid blijft bestaan kan een beroep gedaan worden op onze onafhankelijk vertrouwenspersoon. Via de praktijk kan hierover informatie verkregen worden. Indien ook dit niet afdoende is, kan een beroep worden gedaan op onze klachtenregeling(en), via Klachtenportaal Zorg.