Aanmeldformulier. Wachttijd tot intake: september 2024

Biologische ouders:
Samenwonend
Gescheiden
Anders namelijk:
Gezaghebbend:
Beide ouders
Eenhoofdig gezag bij ouder/verzorger 1
Eenhoofdig gezag bij ouder/verzorger 2
Gezinsvoogdij
Anders namelijk:

Wonen ouders in dezelfde gemeente:

 
Ja
Nee

Op welk adres staat het kind ingeschreven:

 
Beide ouders
Ouder / verzorger 1
Ouder / verzorger 2

Bij wie verblijft het kind feitelijk het meest:

 
Beide ouders
Ouder / verzorger 1
Ouder / verzorger 2

Verwijzing specialistische ggz afgegeven door:

 
Gemeente
Huisarts
Jeugdarts
Medisch specialist
Jeugdbescherming
Nog geen verwijzing of beschikking aanwezig

Ik ga akkoord met de praktijkvoorwaarden.